Trần Hoàng Long hiện là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt và đăng tải nội dung trên website http://nhathuocnav.com/. Đã có 3 năm kinh nghiệm trong việc kiểm duyệt nội dung về mảng thuốc mê, nhằm đảm bảo các thông tin đăng tải là chính xác và đầy đủ nhất… Đảm bảo nội dung khi được xuất bản sẽ đem đến cho khách hàng những thông tin hữu ích nhất

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: TRẦN HOÀNG LONG
  • Ngày – tháng – năm: 20/10/1995
  • Email: [email protected]
  • Chức Vụ:  Kiểm Duyệt Nội Dung
tranhoanglong
Trần Hoàng Long hiện là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt và đăng tải nội dung