Trần Thúy Vy tốt nghiệp tại Cao Đẳng Y Dược Hà Nội, Hiện tại đang là biên tập viên tại Nhà Thuốc NAV có 5 năm kinh nghiệm làm biên tập về thuốc mê. Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin các sản phẩm thuốc có lợi sức khỏe mọi người.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Trần Thúy Vy
  • Ngày – tháng – năm: 03/03/1990
  • Email: [email protected]
  • Chức Vụ:  Biên tập viên tại Nhà Thuốc NAV
Tranthuyvy
Biên Tập Viên Tại Nhà Thuốc NAV