Vị trí tuyển dụng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Mức lương: 7-15 triệu | 125 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
31/11/2021
31/11/2021
Nhân viên bán hàng
Mức lương: 10-12 triệu | 125 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
31/12/2021
31/12/2021